พบกับทีมของเรา

ทีมงานของเราครอบคลุมมากกว่า 7 ประเทศ และเราตระหนักดีว่าบุคลากรของเราเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตอย่างรวดเร็วและประสบความสำเร็จของ GVIP

Gow Jia Jian

Director (Malaysia)

Victor Tai

Director (Singapore)

Joyce Siaw

CMO (Malaysia)

Dexter Ng

IP Manager (Philippines)

ญาณิศา ผลิตโชค

IP Manager (Thailand)

Rynee

HR Manager

Gallery